येथे तुम्ही तुमच्या मर्जीनुसार बदल करू शकता
एकसारख्या कालावधीसाठी बँक ठेवीत व डेब्ट फंडात केलेल्या गुंतवणुकीची तुलना करा
Select Amount
1000
1 Crore
Select Year
03 Yr
10 Yrs
Debt MF Returns
` {{ debt_return_show }}  ()*
FD Returns
` {{ fd_return_show }}  ()*
Net Savings in Tax Payment (for not investing in FD) ` {{ diff_debtfd }}
Assumption :
# व्याजाचा दर दोन्हीकडे समान ८% वार्षिक या दराने गृहीत धरलेला आहे. तसेच दोन्हीकडे गुंतवणुकीची मुदत समान धरलेली आहे. त्याच प्रमाणे वार्षिक ३०% दराने आयकर आकारणी गृहीत धरली आहे.
# डेब्ट फंडात केलेल्या गुंतवणुकीवर लॉंग टर्म कॅपिटल गेन वर इंडेस्कसेशनचा लाभ मिळतो व त्यानंतर होणाऱ्या फायद्यावर २०% दरानेच कर भरावा लागत असल्याने भरपूर जास्त फायदा मिळतो